Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τσάφος Αλκιβιάδης – Πρόεδρος
Παρασκευόπουλος Δημήτρης – Αντιπρόεδρος
Κατσουλώτος Γιώργος – Γραμματέας
Αναστούλης Θεόδωρος – Ταμίας
Παϊπέτης Γιάννης – Σύμβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βαμβακάς Παναγιώτης
Γεκτίδης Γιάννης

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πολυκράτης Μανώλης
Γεωργακόπουλος Γιάννης